Pracownicy Banku BGŻ pomagają w integracji lokalnych społeczności

W tym roku ponad 100 pracowników Banku BGŻ, w ramach programu ?Możesz na mnie polegać? działało na rzecz integracji środowisk, w których żyją i pracują. We współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi wolontariusze przeprowadzili 22 projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

Realizacja projektów społecznych opracowanych pod hasłem Roku Integracji przez pracowników Banku BGŻ ? laureatów II edycji Konkursu na Najlepsze Pomysły Społeczne ?Możesz na Mnie Polegać? właśnie dobiega końca. Od stycznia wolontariusze Banku we współpracy z lokalnymi organizacjami dyskutowali o stopniu integracji oraz wykluczeniu społecznym i informacyjnym w miejscowościach, w których pracują.  W odpowiedzi na zastane problemy, wspólnie opracowali pomysły służące ich rozwiązaniu. Edukacja, integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci ze środowisk wiejskich to tylko niektóre z problemów, z którymi się zmierzyli. Wolontariusze organizowali spotkania edukacyjne, warsztaty artystyczne i imprezy integracyjne, a także dodatkowo wyposażali placówki specjalistyczne w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz prowadzili niezbędne prace modernizacyjne.

? Osoby niesłyszące mają wciąż ograniczony wybór przyszłego zawodu. Bardzo ważne jest zatem, aby wspierać ich rozwój i kreatywność w dziedzinach, które otwierają przed nimi szanse znalezienia odpowiedniej pracy, a co za tym idzie ? integracji społecznej. Jedną z nich jest grafika komputerowa. Niestety takie zajęcia nie są prowadzone w lokalnych ośrodkach. Stąd właśnie pomysł na nasz tegoroczny projekt ? powiedziała Iwona Tyszka z oddziału Banku BGŻ w Olsztynie, którego pracownicy działają w programie ?Możesz na mnie polegać? od początku jego istnienia.
- Nasz projekt zakończył się podwójnym sukcesem ? z jednej strony mamy dzieci świadome problemu niepełnosprawności i tego, jak pomagać swoim niepełnosprawnym kolegom, z drugiej zaś impuls do szerszej debaty na temat niepełnosprawności i integracji. Jestem przekonana, że wrażenia maluchów uczestniczących w warsztatach wywołały dyskusję w wielu domach, skłaniając do refleksji rodziców i starsze rodzeństwo ? powiedziała Małgorzata Makowska z Oddziału Banku w Zduńskiej Woli.

Program ?Możesz na mnie polegać? to wspólna odpowiedź Banku i Fundacji BGŻ na wieloletnie zaangażowanie pracowników w działania podejmowane przez Fundację oraz Departament Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu, jak również te inicjowane przez lokalne oddziały Banku. W ramach programu, Bank i Fundacja w przejrzysty i systemowy sposób dają pracownikom szansę rozwoju i pomagają w skutecznej realizacji ich autorskich pomysłów. Fundacja BGŻ prowadzi konkurs grantowy na Najlepsze Pomysły Społeczne, zapewnia wsparcie merytoryczne i szkolenia dla wolontariuszy, a Bank gwarantuje pełne finasowanie zwycięskich projektów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zainteresowanie swoim pomysłem grupy co najmniej 3 wolontariuszy oraz lokalnej organizacji społecznej, z którą pracownicy chcieliby współrealizować projekt. Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem Pracy wolontariusze mogą liczyć na 1 dzień wolnego przeznaczony na działania społeczne. Dotychczasowe dwie edycje pokazują, że opracowany przez nas systemowy program wolontariatu był ?strzałem w dziesiątkę?. Pracownicy efektywnie wykorzystują otrzymane wsparcie, a ich inicjatywy przyczyniają się do realnych zmian społecznych. Z roku na rok mamy coraz więcej wartościowych projektów lokalnych ? uważa Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, prezes zarządu Fundacji BGŻ.


***
Konkurs na Najlepsze Projekty Społeczne ?Możesz na Mnie Polegać? prowadzony jest przez Fundację BGŻ od 2011 roku. W ciągu dwóch edycji programu ponad 150 pracowników Banku BGŻ zrealizowało 30 autorskich projektów. Oprócz konkursu, Fundacja, jako koordynator wolontariatu pracowniczego w Banku BGŻ, angażuje pracowników w działania charytatywne oraz własne inicjatywy, takie jak coroczna akcja krwiodawstwa w Banku BGŻ, a także zachęca pracowników do wolontariatu kompetencji, m.in. w ramach projektów Bakcyl i Finanse bez Barier.

 

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył netPR.pl
Authors

Related posts

Top