Aktualności

Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny nieznane zagrożenie

INFORMACJA PRASOWA Warszawa,12marca2014 r. Anafilaksja?nieznane zagrożenie. Eksperci ostrzegają. 12 grudnia 2013 r. w Warszawie w ramach kampanii ?Przygotuj się na wstrząs!?odbyła się debata pt. ?Anafilaksja

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa,12marca2014 r.

Anafilaksja?nieznane zagrożenie.
Eksperci ostrzegają.
12 grudnia 2013 r. w Warszawie w ramach kampanii ?Przygotuj się na wstrząs!?odbyła się debata pt. ?Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny. Standardy postępowania w aspekcie społecznym i medycznym?. Na spotkaniu eksperci z zakresu alergologii, medycyny ratunkowej i psychologii dyskutowali o wyzwaniachi problemach, jakimi są niska świadomość społeczeństwa na temat anafilaksji oraz brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących reagowania przy tej postaci alergii. Eksperci podkreślają trzy główne problemy związane z anafilaksją.

Niska świadomość
Pierwszy z nich to niska świadomość społeczna – powszechnawiedza na temat anafilaksji jest minimalna. Jednym z powodów może być fakt, że zarówno media, jak i sami lekarze niewiele mówią na ten temat. Trzeba to zmienić.Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego profesor Bolesław Samolińskizwraca uwagę, że alergia,jako dynamicznie rozwijająca się choroba cywilizacyjna,dotyka dziś prawie 50 procent populacji . Co za tym idzie, rośnie liczba zagrożeń i powikłań związanych z alergią, w tym reakcji anafilaktycznych aż do postaci potencjalnie śmiertelnych, czyli wstrząsuanafilaktycznego.Problemdotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Profesor Piotr Kuna, alergolog, dodaje, że w powszechnym rozumieniu problem alergii łączy się przeważnie z katarem i łzawieniem oczu, a niewiele osób ma świadomość, że istnieje postać ostrej, gwałtownie przebiegającej reakcji alergicznej, która może prowadzić nawet do śmierci.

Zjawisko wciąż niedoszacowane
Kolejny problem stanowi niedoszacowanie częstości występowania anafilaksji, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Profesor Jerzy Robert Ładny, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, cytuje statystyki, które pokazują, że z powodu wstrząsu anafilaktycznego umiera 1-3 osoby na milion mieszkańców Polski rocznie, co w przeliczeniu na liczbę Polaków oznacza 40-120 zgonów w ciągu roku. Można powiedzieć, że w porównaniu do nowotworów czy zawału mięśnia sercowego to niewiele. Specjaliści ostrzegają jednak, iż dane statystyczne mogą być niedoszacowane, gdyż w wielu przypadkach rozpoznanie anafilaksjijest trudne. Jednym z wyzwań dla środowiska alergologicznego jest stworzenie centralnego rejestru anafilaksji, co poprawi rozpoznawanie, leczenie i bezpieczeństwo chorych.

A to już wiesz?  Światowy Dzień Ziemi zapraszamy na eko-warsztaty dla Dzieci

Trudno rozpoznać, łatwiej zapobiegać
Eksperci podkreślają, że anafilaksja może wystąpić u każdego, dlatego warto wiedzieć, jakie są jej wiodące objawy, aby móc ją szybko rozpoznać i właściwie zareagować. Najczęstszymiobjawami anafilaksji są swędząca pokrzywkaoraznagle pojawiająca się duszność wskutek obrzęku górnych i/lub dolnych dróg oddechowych. Przy cięższym przebiegu może dojść do spadku ciśnienia tętniczego, zatrzymania oddychania i krążenia, a nawet śmierci. Ponieważ krytyczne znaczenie ma szybkie udzielenie pomocy,warto podnosić świadomość społeczną, co do właściwego sposobu jej udzielenia
? zalecaanestezjolog dr Józef Bojko. Ratownicy medyczni podkreślają, że brak reakcji świadków wypadków wynikaze słusznejobawy przed konsekwencjami prawnyminieumiejętnego udzielenia pomocy. Stąd tak ważna jest zakrojona na szeroką skalę edukacja. Prof.Samoliński podkreśla z kolei rolę profilaktyki i prewencji: Chory i jego otoczenie muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia anafilaksji. Kiedy stawiamy rozpoznanie, pacjent może czuć siębezpieczniej, bo posiada lek, a jego otoczenie jest świadome, co może nastąpić i jak należy zareagować. Dlatego tak bardzo potrzebne są proste wytyczne dla ogółu społeczeństwa, jak należy się zachować w takiej sytuacji.

Ogromnym problemem jest to, że z rozpoznaniem anafilaksji trudność mają nie tylko laicy, ale sami lekarze. Kluczową rolę, zdaniem prof. Jerzego Kruszewskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii, należy przypisać pierwszej pomocy w anafilaksji i edukacji społeczeństwa na ten temat – w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Reakcję świadków zdarzenia i pomoc osobie we wstrząsie można sprowadzić do 3 prostych kroków. Po 1., zobacz lub zapytaj, czy chory nie ma przy sobie informacji, na co choruje. Po 2., jeśli znalazłeś informację, że chory jest alergikiem i miał w przeszłości anafilaksję, zapytaj, czy ma przy sobie preparat przeciwwstrząsowy do samodzielnego użycia (adrenalinę w ampułko-strzykawce lub w autowstrzykiwaczu). Jeśli nie może go samodzielnie wyjąć np. z torebki lub kieszeni, podaj mu go do ręki. Po 3. zadzwoń jak najszybciej po pomoc. Jednym z rozwiązań ułatwiających rozpoznanie i zapobieganie tragicznym skutkom wstrząsu anafilaktycznego może być europejska karta zdrowia, na której wśród informacji o stanie zdrowia pacjenta będzie także informacja o alergiach.

A to już wiesz?  ?Płodne Dni? ? zgłoś się na bezpłatne badania i sprawdź swoją płodność!

Na ratunek adrenalina
Anafilaksja ma bardzo dynamiczny i często nieprzewidywalny przebieg.Alergolog i pediatra dr Łukasz Błażowski podkreśla tu kluczową rolę adrenaliny, która jest jedynym lekiem, mogącym uratować życie pacjenta, kiedy już rozpoczną się objawy wstrząsu . Istnieje, co prawda,wśród Polaków obawa przed użyciem tego leku, jednak alergolog i pediatradr hab. Ewa Cichocka-Jarosz uspokaja: w przypadku wstrząsu anafilaktycznego nie ma przeciwwskazańdo podawania adrenaliny bez względu na kryterium wiekowe. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest też niewspółmierne do korzyści, czyli w tym przypadku ratowania życia.

kampania PRZYGOTUJ SIĘ NA WSTRZĄS12031415

kampania PRZYGOTUJ SIĘ NA WSTRZĄS12031412

kampania PRZYGOTUJ SIĘ NA WSTRZĄS12031402

W debacie udział wzięli:
? prof. Jerzy Kruszewski, Kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologicznych w Wojskowym Instytucie Medycznym, Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii,
? prof. Jerzy Robert Ładny, Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Konsultant Krajowy ds. medycyny ratunkowej,
? prof. Bolesław Samoliński, Kierownik Zakładu Profilaktyki Alergologii i Immunologii Klinicznej Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
? prof. Barbara Rogala, Ordynator Oddziału Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
? prof. Piotr Kuna, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
? dr hab. Ewa Cichocka ? Jarosz, specjalista pediatrii i alergologii, Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ Wydziału Lekarskiego w Krakowie,
? dr Maria Rotkiel, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny,
? dr Łukasz Błażowski, Ordynator Oddziału Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
? dr Józef Bojko, Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, Wojewódzki Konsultant ds. anestezjologii i intensywnej terapii,
? mgr Marcin Gizicki, koordynator sekcji ratownictwa Fundacji Inicjatyw Społecznych,ratownik medyczny Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,
? mgr Krzysztof Samoliński, doktorant, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ratownik medyczny.

A to już wiesz?  Szkoła nie musi oznaczać nudy, może być radosna i

***
?Przygotuj się na wstrząs!? to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Kampania ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów, w poprawnym określaniu alergenów oraz w prawidłowym zachowaniu się wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym.Dodatkowe informacje na:www.odetchnijspokojnie.pl oraz https://www.facebook.com/odetchnijspokojnie?ref=br_tf.

hastagi na stronie:

#zagrozenia po wstrzasie anafilaktycznym #wstrząs anafilaktyczny zagrozenia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy